דלג לתוכן עיקרי
20.24.17.53

תכנית העשרה ליוצאי אתיופיה

תקציב מאושר: 2,000,000
תקנה תקציבית בתכנית תוכניות ויוזמות (תחת תחום מינהל פדגוגי-כללי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב תכנית העשרה ליוצאי אתיופיה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?