דלג לתוכן עיקרי
20.24.16.69

השכלה תיכונית וגמולי השתלמות

תקציב מאושר: 43,000
תקנה תקציבית בתכנית חינוך מבוגרים (תחת תחום מינהל פדגוגי-כללי בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב השכלה תיכונית וגמולי השתלמות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪43,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪549,451
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)