דלג לתוכן עיקרי
20.24.16.45

תוכניות לימודים ופרסומים

תקציב מאושר: 2,000
תקנה תקציבית בתכנית חינוך מבוגרים (תחת תחום מינהל פדגוגי-כללי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב תוכניות לימודים ופרסומים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2012 עמד על ₪153,582
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2013.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)