דלג לתוכן עיקרי
20.24.14.93

השתתפות ברשויות פיקוח - סבסוד ביקורי תלמידים ברשות הטבע והגנים

תקציב מאושר: 571,000
תקנה תקציבית בתכנית חינוך לא פורמאלי (תחת תחום מינהל פדגוגי-כללי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות ברשויות פיקוח - סבסוד ביקורי תלמידים ברשות הטבע והגנים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪571,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪3,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)