דלג לתוכן עיקרי
20.24.14.56

קידום נוער חלש ומנותק - רשויות

תקציב מאושר: 6,566,000
תקנה תקציבית בתכנית חינוך לא פורמאלי (תחת תחום מינהל פדגוגי-כללי בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב קידום נוער חלש ומנותק - רשויות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,566,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?