דלג לתוכן עיקרי
20.24.14.41

השתתפות ברשות הטבע והגנים

תקציב מאושר: 1,000,000
תקנה תקציבית בתכנית חינוך לא פורמאלי (תחת תחום מינהל פדגוגי-כללי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב השתתפות ברשות הטבע והגנים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?