דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות המשרד לעינייני גימלאים

20.24.14.09

-250,000
בשנת 2009 תקציב השתתפות המשרד לעינייני גימלאים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-250,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪-250,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)