דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות הרשות לבטיחות בדרכים

20.24.14.07

-250,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות הרשות לבטיחות בדרכים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-250,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-699,999
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)