דלג לתוכן עיקרי
20.24.11.44

הכנסות בגין מורות ביחידות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית כח עזר פדגוגי (תחת תחום מינהל פדגוגי-כללי בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הכנסות בגין מורות ביחידות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?