דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מורות מתנדבות תש"ע 3136 מורות תשע"א 3136 מורות

20.24.11.41

88,710,000
בשנת 2010 תקציב מורות מתנדבות תש"ע 3136 מורות תשע"א 3136 מורות הוא ₪33,207,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪88,710,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?