דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות המשרד לאיכות הסביבה

20.24.08.56

-700,000
בשנת 2012 תקציב השתתפות המשרד לאיכות הסביבה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-700,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)