דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות המשרד לאיכות הסביבה

20.24.08.56

-1,300,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות המשרד לאיכות הסביבה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,300,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-600,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)