דלג לתוכן עיקרי
20.24.08.48

הכנסה ממכירת חוברות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שירות פסיכולוגי (תחת תחום מינהל פדגוגי-כללי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב הכנסה ממכירת חוברות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?