דלג לתוכן עיקרי
20.24.07.43

פעולות תרבות למיעוטים

תקציב מאושר: 3,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות בחינוך הערבי (תחת תחום מינהל פדגוגי-כללי בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב פעולות תרבות למיעוטים הוא ₪116,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?