דלג לתוכן עיקרי
20.24.07

פעולות בחינוך הערבי

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מינהל פדגוגי-כללי בסעיף משרד החינוך.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2010 תקציב פעולות בחינוך הערבי לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-268
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?