דלג לתוכן עיקרי
20.24.05.72

השתתפות משרד התרבות

תקציב מאושר: -1,700,000
תקנה תקציבית בתכנית הוראת המקצועות תוכניות (תחת תחום מינהל פדגוגי-כללי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב השתתפות משרד התרבות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,700,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?