דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב השתתפות משרד המדע לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-375,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪-375,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)