דלג לתוכן עיקרי
20.24.02.48

הכנסות מגורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שירותי חינוך ורווחה (תחת תחום מינהל פדגוגי-כללי בסעיף משרד החינוך התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב הכנסות מגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?