דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2006 תקציב השתתפות מסעיף 13 - קואליציוני ש"ס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-13,500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?