דלג לתוכן עיקרי
20.24.01.42

השתתפות משרד ראש הממשלה

תקציב מאושר: -18,854,000
תקנה תקציבית בתכנית תכניות לקידום החינוך (תחת תחום מינהל פדגוגי-כללי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב השתתפות משרד ראש הממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-18,854,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)