דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב מענקי לימוד למורים העברה לות"ת לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,120,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?