דלג לתוכן עיקרי
20.23.08.57

רזרבה לפעולות השתלמות של ארגוני המורים

תקציב מאושר: 1,960,000
תקנה תקציבית בתכנית השתלמות מורים וגננות (תחת תחום מינהל מורים בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב רזרבה לפעולות השתלמות של ארגוני המורים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,960,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)