דלג לתוכן עיקרי
20.23.05.36

השתתפות בות"ת

תקציב מאושר: 792,000
תקנה תקציבית בתכנית מוסדות להכשרת מורים (תחת תחום מינהל מורים בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב השתתפות בות"ת לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪792,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪1,090,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)