דלג לתוכן עיקרי
20.23.05.33

סמינרים - שכר מורים - תמיכות

תקציב מאושר: 117,830,000
תקנה תקציבית בתכנית מוסדות להכשרת מורים (תחת תחום מינהל מורים בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב סמינרים - שכר מורים - תמיכות הוא ₪177,830,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪117,830,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪106,445,167
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)