דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2008 תקציב השתתפות הוצאות שונות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-9,075,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪-1,500,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)