דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בביטוח אחריות מקצועית לעובדי הוראה

20.23.01.58

10,400,000
בשנת 2002 תקציב השתתפות בביטוח אחריות מקצועית לעובדי הוראה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,400,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?