דלג לתוכן עיקרי
20.22.04.42

השתתפות במרכז האנרגיה

תקציב מאושר: 365,000
תקנה תקציבית בתכנית אחזקת המשרד (תחת תחום אמרכלות ועובדי משרד בסעיף משרד החינוך התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב השתתפות במרכז האנרגיה הוא ₪365,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?