דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד המשפטים - העסקת מתמחים

20.22.01.03

60,000
בשנת 1999 תקציב השתתפות במשרד המשפטים - העסקת מתמחים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪60,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?