דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעולות הסברה באירועים

20.21.15

-
בשנת 2010 תקציב פעולות הסברה באירועים לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪250,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪2,236,760
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?