דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד המשפטים מכספי עזבונות לפי החלטת הועדה הציבורית לעניני עזבונות

20.21.14.43

-14,700,000
בשנת 1998 תקציב השתתפות משרד המשפטים מכספי עזבונות לפי החלטת הועדה הציבורית לעניני עזבונות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-14,700,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪-1,318,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)