דלג לתוכן עיקרי
20.21.13.49

רזרבה למכללה

תקציב מאושר: 1,000,000
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה לפעולות שונות (תחת תחום יחידות מטה בסעיף משרד החינוך התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב רזרבה למכללה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?