דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד האוצר ביחידת השכר

20.21.13.44

25,000
בשנת 2003 תקציב השתתפות במשרד האוצר ביחידת השכר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪25,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?