דלג לתוכן עיקרי
20.21.11.61

המינהל לחינוך הדתי - רכישות

תקציב מאושר: 37,000
תקנה תקציבית בתכנית אגף החינוך הדתי (תחת תחום יחידות מטה בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב המינהל לחינוך הדתי - רכישות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪37,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪76,651
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)