דלג לתוכן עיקרי
20.21.11.58

הכנסות ממכירת חומר הדרכה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אגף החינוך הדתי (תחת תחום יחידות מטה בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב הכנסות ממכירת חומר הדרכה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?