דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד לאיכות הסביבה

20.21.08.44

1,750,000
בשנת 2004 תקציב השתתפות במשרד לאיכות הסביבה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,750,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?