דלג לתוכן עיקרי
20.21.05.95

רזרבה להתיקרויות כללית

תקציב מאושר: 739,000
תקנה תקציבית בתכנית מיכון (תחת תחום יחידות מטה בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב רזרבה להתיקרויות כללית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪739,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך רזרבות-רזרבה כללית.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?