דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרדי ממשלה במיכון

20.21.05.11

-38,000
בשנת 1997 תקציב השתתפות משרדי ממשלה במיכון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-38,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?