דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד הפנים לנושא בקורת ברשויות

20.21.03.40

3,948,000
בשנת 2007 תקציב השתתפות במשרד הפנים לנושא בקורת ברשויות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,948,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪654,356
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)