דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות יחידות המשרד בגין פרסום מכרזים

20.21.02.42

-500,000
בשנת 1997 תקציב השתתפות יחידות המשרד בגין פרסום מכרזים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?