דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב רזרבות פיסקאליות הוא ₪122,906,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪3,700,000 (3.01%)
  • תמיכות והעברות: ₪93,206,000 (75.84%)
  • רכש וקניות: ₪26,000,000 (21.15%)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?