דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2023 תקציב תמיכות במתקני ספורט לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,382,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪97,896
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2023.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)