דלג לתוכן עיקרי
19.43.04.03

אשכול קהילתי

תקציב מאושר: 6,000,000
תקנה תקציבית בתכנית תשתיות ספורט (תחת תחום מינהל הספורט בסעיף מדע, תרבות וספורט).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב אשכול קהילתי הוא ₪6,000,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪466,366
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)