דלג לתוכן עיקרי
19.43.03.38

קורונה - סיוע לספורט

תקציב מאושר: 2,614,000
תקנה תקציבית בתכנית פעילות ספורט (תחת תחום מינהל הספורט בסעיף מדע, תרבות וספורט).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב קורונה - סיוע לספורט לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,614,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪64,732,938
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)