דלג לתוכן עיקרי
19.43.03.25

אירוח נבחרות בינ"ל

תקציב מאושר: 4,000,000
תקנה תקציבית בתכנית פעילות ספורט (תחת תחום מינהל הספורט בסעיף מדע, תרבות וספורט).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב אירוח נבחרות בינ"ל הוא ₪4,000,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪3,398,241
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)