דלג לתוכן עיקרי
19.43.03.09

הכנסות הרשות המוסמכת לצלילה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעילות ספורט (תחת תחום מינהל הספורט בסעיף משרד המדע והחלל, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב הכנסות הרשות המוסמכת לצלילה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?