דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב פעילות ספורט הוא ₪690,220,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪4,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪670,220,000 (97.1%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪594,624,424
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?