דלג לתוכן עיקרי
19.43.01.33

פרחי ספורט - תמיכה

תקציב מאושר: 26,543,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכה בספורט (תחת תחום מינהל הספורט בסעיף משרד המדע והחלל, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב פרחי ספורט - תמיכה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪26,543,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪21,756,692
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)