דלג לתוכן עיקרי
19.43.01.04

פעולות ספורט עממיות - תמיכה

תקציב מאושר: 3,790,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכה בספורט (תחת תחום מינהל הספורט בסעיף משרד המדע והחלל, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב פעולות ספורט עממיות - תמיכה הוא ₪400,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,790,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪13,018,063
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)