דלג לתוכן עיקרי
19.42.02.51

שימור רצף פעולות

תקציב מאושר: 2,935,000
תקנה תקציבית בתכנית מינהל התרבות (תחת תחום מינהל התרבות בסעיף משרד המדע והחלל, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב שימור רצף פעולות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,935,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪2,440,357
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)