דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2023 תקציב שימור אתרי התיישבות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪149,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪70,331,902
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2023.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)